Juridiska lösningar i avspänd miljö

Advokatbyrån S B Begander vill ge Dig som klient den bästa servicen genom stort engagemang, god kunskap och hög tillgänglighet.

Vi har för avsikt att behandla Dig på samma sätt som vi själva vill bli behandlade när vi hamnar i en krissituation.

Vår erfarenhet är att det geografiska avståndet mellan klienten och hans/hennes ombud spelar mindre roll i konflikthanteringen. Viktigare är ett vänligt, positivt bemötande och ett naturligt engagemang.

Även öppenhet och ett ärligt samarbete är viktiga hörnstenar för att med full kraft driva processen framåt.

VARMT VÄLKOMMEN!
  N Y H E T E R  
DE LEGE LATA (Den givna lagen)
Men vad är det som är givet och hur funkar lagen och rättssystemet för Dig? Läs mer...
DIN VÄG TILLBAKA
Ja, hur ser den ut? Och vilka vägar kan Du gå? Här stöttar och vägleder jag Dig lite. Läs mer...