Din väg tillbaka

Om Du just nu går igenom en skilsmässa eller separation känns kanske marken Du trampar som ett gungfly, ostadig, osäker. Du vet inte åt vilket håll Du ska gå, vart Dina steg bär.

Du kanske upplever bitterhet, frustration, ilska. Varför blev det så här? Vi som hade det så bra. Eller hade vi inte det? Vågar jag lita på kärleken igen? Du har säkert många tankar, känslor. Kanske spänningar i Dina muskler. Vart kan jag vända mig?

Tillbaka

Vidare stöd och hjälp som finns för Dig, i Malmö:

• Om Du är kvinna – Kriscentrum för kvinnor

• Om Du är man – Kriscentrum för män

• Om Du är barn – BRIS i Malmö

• Om Du blivit utsatt för fysiska övergrepp – Brottsofferjouren i Malmö

• Om Du har missbruksproblem – Aldro