Professionell rådgivning
till human kostnad


En krissituation kan vara svår, med såväl känslomässiga, praktiska som juridiska problem. Båda behöver tas om hand, var och en på sitt sätt utifrån Din specifika situation och Ditt behov.

Advokatbyrån S B Begander vill underlätta för Dig i Din säkert redan svåra situation. Du erbjuds därför 15 min kostnadsfri rådgivning per telefon. Om Ditt ärende gäller familjerätt kan Du – om Du hellre föredrar det – istället ställa Din fråga genom ett mail så får Du svar så fort tillfälle ges. Du får en timmes rådgivning – per telefon eller genom besök – till human kostnad.

Advokatbyrån S B Begander hjälper dig att ansöka om rättsskydd respektive rättshjälp hos vederbörande försäkringsbolag, domstol eller myndighet.

Advokatbyrån S B Begander erbjuder även tjänsten att hålla föredrag inom området familjerätt – med därtill hörande juridiska och även rent praktiska problem – hos föreningar, företag och liknande. Avgiften är endast 3 000 kr per föredrag plus resersättning.

"Du har kanske många frågor,
   men hittar inte svaren..."