Familjerätt – vår specialitet!

Vi bedriver allmän praktik med inriktning på humanjuridik. Byrån har under 14 års tid specialiserat sig på familjerätt. En gedigen erfarenhet har därmed byggts upp med vårdnads-, boende- och umgängesprocesser från Ystad i söder till Härnösand i norr.

Byrån upprättar familje-
rättsliga handlingar såsom:

• Äktenskapsförord
• Samboavtal
• Bodelningsavtal
• Testamenten

Byrån handlägger även:
• Hyrestvister
• Fastighetstvister
• Skadeståndstvister
• Körkortsärenden
Biträder som offentligt biträde i mål angående:
• LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
• LVM (lagen med särsk. best. om vård av missbrukare)
• LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård)
• LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård)
• Utlänningslagstiftningen

Biträder även som målsägandebiträde i brottmål

"Äntligen pappa... har längtat så...!"